Informacije

Aviza drustvo s ograničenom odgovornošću za poslove revizije i računovodstva osnovano 1996. godine u Zagrebu s osnovnom djelatnosti usluga revizije.

Društvo zapošljava 5 djelatnika, od kojih su dva ovlaštena revizora i dva ovlaštena sudska vještaka za financije i računovodstvo.

Naš naziv AVIZA dolazi iz latinskog jezika, a prevedeno znači potvrda. Shodno našem nazivu, prilikom obnavljanja usluga klijentima pokušavamo “potvrditi” financijske podatke klijenata, kako bi isti mogli imati realnu sliku poslovanja.